Tomasz Jaranowski

Tomasz Jaranowski. Radca Prawny. Partner.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  

Tomasz Jaranowski specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi korporacyjnej spółek handlowych, sporządzania badań due diligence, realizacji obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, sporządzania dokumentów informacyjnych spółek publicznych, obsługi emisji papierów wartościowych. Posiada również doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, w tym w zakresie sporów korporacyjnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał zajmując się obsługą prawną jednej z wiodących na rynku polskim spółki publicznej z branży IT. Pełnił również funkcję członka rady nadzorczej spółki publicznej.

Tomasz Jaranowski pracuje w języku angielskim.