Tomasz
Jaranowski

Radca prawny.
Partner.

Tomasz Jaranowski

Radca prawny.
Partner.

tomasz.jaranowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

doradztwo korporacyjne

fuzje i przejęcia

prawo pracy

prawo rynku kapitałowego

rozwiązywanie sporów

rynki kapitałowe

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

doradztwo korporacyjne

fuzje i przejęcia

prawo pracy

prawo rynku kapitałowego

rozwiązywanie sporów

rynki kapitałowe

Profil

Ekspert prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w strukturyzowaniu i obsłudze transakcji. Dwukrotnie rekomendowany w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021 oraz 2022 w kategoriach: Commercial Corporate M&A i Capital Markets.

Doświadczenie

Z SMM Legal związany od 2012 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakres jego kompetencji obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz związanej z pozyskiwaniem finansowania, sporządzanie badań due diligence, realizację obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsługę emisji papierów wartościowych.

Doradza Klientom SMM Legal w projektach dotyczących wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, przymusowych wykupów, wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu.

Zapewnia również wsparcie w obszarze prawa pracy, w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem koncesji i zezwoleń na wykonywanie działalności regulowanej oraz w rozwiązywaniu sporów, w tym korporacyjnych.

Zakres jego zainteresowań obejmuje także prawo medyczne, w tym zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu.

Pracował dla sektora energetycznego, technologicznego, transportowego, reklamowego czy telekomunikacyjnego.

01.12.2022

Kluczowe umowy dezinwestycyjne warunkujące fuzję PKN ORLEN z Grupą Lotos

01.08.2022

Oficjalne połączenie PKN ORLEN z Grupą LOTOS. Po ponad 4 latach fuzja zakończona.

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share