Tomasz
Jaranowski

Radca prawny.
Partner.

Tomasz Jaranowski

Radca prawny.
Partner.

tomasz.jaranowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

doradztwo korporacyjne

fuzje i przejęcia

prawo pracy

prawo rynku kapitałowego

rozwiązywanie sporów

rynki kapitałowe

Wykształcenie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

doradztwo korporacyjne

fuzje i przejęcia

prawo pracy

prawo rynku kapitałowego

rozwiązywanie sporów

rynki kapitałowe

Profil

Ekspert prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w strukturyzowaniu i obsłudze transakcji. Dwukrotnie rekomendowany w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021 oraz 2022 w kategoriach: Commercial Corporate M&A i Capital Markets.

Doświadczenie

Z SMM Legal związany od 2012 roku.

Posiada wieloletnie doświadczenie w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek handlowych, w tym spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zakres jego kompetencji obejmuje m.in. przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz związanej z pozyskiwaniem finansowania, sporządzanie badań due diligence, realizację obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsługę emisji papierów wartościowych.

Doradza Klientom SMM Legal w projektach dotyczących wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji, przymusowych wykupów, wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu.

Zapewnia również wsparcie w obszarze prawa pracy, w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem koncesji i zezwoleń na wykonywanie działalności regulowanej oraz w rozwiązywaniu sporów, w tym korporacyjnych.

Zakres jego zainteresowań obejmuje także prawo medyczne, w tym zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy leczeniu.

Pracował dla sektora energetycznego, technologicznego, transportowego, reklamowego czy telekomunikacyjnego.

11.04.2023

Wsparcie prawne SMM Legal przy ostatnim procesie dezinwestycyjnym warunkującym fuzję PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

01.12.2022

Kluczowe umowy dezinwestycyjne warunkujące fuzję PKN ORLEN z Grupą Lotos

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share