Zuzanna Górska

Zuzanna Górska. Associate.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie studiów, pracując w kancelarii adwokackiej, zajmującej się prawem rodzinnym, karnym oraz obsługującej drobne podmioty gospodarcze. W 2016 r. rozpoczęła pracę w kancelarii radcowskiej w Poznaniu, gdzie specjalizowała się w zakresie prawa służebności przesyłu przy obsłudze prawnej spółki energetycznej.

Interesuje się zagadnieniami związanymi  z prawem cywilnym i procedurą cywilną. W kręgu jej zainteresowań znajduje się także prawo Unii Europejskiej w szczególności w zakresie reklamy. Pracę magisterską poświęciła tematyce zakazu reklamy tytoniu w Unii Europejskiej i w Polsce.

Posługuje się językiem angielskim, zna również podstawy języka francuskiego oraz niemieckiego.