Zuzanna
Skurniak

Radca prawny.
Senior Associate.

Zuzanna Skurniak

Radca prawny.
Senior Associate.

zuzanna.skurniak@smmlegal.pl

Specjalizacje

postępowanie cywilne

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo pracy

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

angielski

Specjalizacje

postępowanie cywilne

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo pracy

Profil

Specjalistka w zespole procesowym SMM Legal. Zajmuje się obsługą procesową dużych podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych. Reprezentuje klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Uczestniczy też w rozmowach ugodowych i mediacyjnych.

Doświadczenie

Z SMM Legal związana od początku aplikacji radcowskiej. Klientom kancelarii zapewnia obsługę procesową i doradztwo w szerokim zakresie spraw m.in. prawa handlowego (powództwa dot. zaskarżania uchwał spółek), prawa pracy (sprawy o przywrócenie do pracy, o zapłatę wynagrodzenia, dotyczące wypadków przy pracy), spraw odszkodowawczych (o zapłatę odszkodowania, zadośćuczynienia przeciwko przewoźnikowi) oraz spraw gospodarczych o zapłatę między przedsiębiorcami (nienależyte wykonanie zobowiązania, odpowiedzialność deliktowa, kary umowne, sprawy o zapłatę przeciwko kontrahentom).

Posiada także doświadczenie w specjalistycznych sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych prowadzonych z udziałem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w czasie studiów, m.in. w kancelarii specjalizującej się w zakresie służebności przesyłu przy obsłudze prawnej spółki energetycznej.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share