Specjalizacje

Prawo karne

Limitations raise questions
We provide answers

Nie czekamy, tylko aktywnie działamy w śledztwach i postępowaniach sądowych. Reprezentujemy oskarżonych i pokrzywdzonych. Dbamy o interes każdego klienta – od pojedynczych osób po duże podmioty gospodarcze. Zabezpieczamy przed sytuacjami kryzysowymi i wspieramy, gdy wystąpią. Nasi adwokaci i radcowie prawni mają wieloletnie doświadczenie w rozwiązywaniu problemów karno-prawnych.

Łączymy doświadczenie z pracy w prokuraturze, Centralnym Biurze Śledczym i Urzędzie Kontroli Skarbowej ze świeżym podejściem biznesowym i ciągłym doskonaleniem się.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

zarządzenie kryzysem i wsparcie prewencyjne

odpowiedzialność kadry zarządzającej i przedsiębiorców

oszustwa biznesowe / nieuczciwa konkurencja

przestępstwa fakturowe i karuzele vatowskie

odpowiedzialność za błędy medyczne

cyberprzestępczość

naruszenia BHP (wypadki przy pracy)

przestępczość zorganizowana

audyty śledcze

Czym zajmował się nasz zespół?

Przeprowadzaliśmy wewnętrzne audyty śledcze dla firm z branży energetycznej dotyczące prawidłowości wydatkowania środków, dbałości o powierzone do zarządzania mienie i ochrony informacji poufnych. Badaliśmy sprawę kopiowania bazy danych i informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa przez nieuczciwego pracownika.

Prowadziliśmy procesy dotyczące działania pracowników międzynarodowej korporacji w zakresie nieuczciwych praktyk względem pracodawcy, podejmowania działań o charakterze konkurencyjnym i działania na szkodę firmy.

W jednym z największych polskich banków badaliśmy podejmowane przez kadrę zarządzającą decyzje inwestycyjne i reprezentowaliśmy bank w postępowaniu karnym.

Przygotowaliśmy analizę skomplikowanych transakcji instrumentami finansowymi, w tym kwestie majątkowych i prawnych zabezpieczeń transakcji przez banki i podmioty związane z funduszami inwestycyjnymi.

Prowadziliśmy wieloletnią obronę w sporze podmiotów joint-venture z polskim, niemieckim i francuskim kapitałem.

Broniliśmy osoby oskarżone o wielomilionowe wyłudzenia środków publicznych, polegające na posługiwaniu się pustymi fakturami na rynku budowlanym i w obrocie towarami akcyzowymi.

Prowadziliśmy procesy dot. odpowiedzialności dyscyplinarnej w samorządach zawodowych.

Skontaktuj się z ekspertem

Limitations raise questions. We provide answers.
Share