Specjalizacje

Prawo pracy

Limitations raise questions
We provide answers

Wspieramy w zakresie prawa pracy instytucje prywatne i publiczne. Nasza obsługa dotyczy zarówno bieżących potrzeb prawnych, jak i sytuacji kryzysowych. W związku z naszym szerokim doświadczeniem akademickim doradzamy także przy tworzeniu i funkcjonowaniu konsorcjów naukowych o międzynarodowym charakterze.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

przygotowanie umów, kontraktów menadżerskich, regulaminów, dokumentacji wewnętrznej

opracowywanie strategii reorganizacji przedsiębiorstwa

negocjacje i rozstrzyganie sporów ze związkami zawodowymi i pracownikami

doradztwo przy prowadzeniu zwolnień grupowych

przetwarzanie danych osobowych pracowników

tworzenie systemów funduszów świadczeń socjalnych

Czym zajmował się nasz zespół?

Wspieraliśmy tworzenie struktury Sieci Badawczej Łukasiewicz, która zrzesza 32 instytuty. Doradzaliśmy w zakresie umów o zarządzanie instytutami sieci, zasad zatrudniania i awansowania pracowników w formule otwartej i konkurencyjnej rekrutacji oraz udostępniania danych osobowych pracowników w ramach całej Sieci.

Dostosowaliśmy funkcjonowanie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych do nowych regulacji prawnych, w tym pomagając przy przeniesieniu pracowników na nowe stanowiska, negocjacjach ze związkami zawodowymi.

Zarejestrowaliśmy pierwszą brytyjską uczelnię w Polsce – Coventry University i dostosowaliśmy funkcjonowanie angielskiego uniwersytetu do realiów polskiego prawa kodeksu pracy.

Wspieraliśmy proces przejścia 44 pracowników IPPT PAN do NCBiR. Zmiana wynikała z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o reorganizacji struktury wsparcia polskich podmiotów w programach ramowych Unii Europejskiej.

Zabezpieczyliśmy know-how i informacje poufne Remmers Sp. z o.o. przed przypadkami ujawnienia poufnych informacji biznesowych, w szczególności list klientów Remmers innym podmiotom.

W związku z pandemią COVID19 wsparliśmy H. Ciegielski w procesie wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy i rozpoczęcia negocjacji ze związkami zawodowymi. Projekt zakończył się sukcesem i uniknięto sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi.

W następstwie pandemii COVID-19 pomagaliśmy Wavin Polska S.A. i Gedia Sp. z o.o. we wdrożeniu różnych strategii minimalizujących ryzyka infekcji przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności produkcyjnych spółek. Szczególnym wyzwaniem było uregulowanie kwestii testów na COVID-19, które wiązały się z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących zdrowia pracowników.

Skontaktuj się z ekspertem

Limitations raise questions. We provide answers.
Share