Specjalizacje

Prawo pracy

Limitations raise questions
We provide answers

Wspieramy w zakresie prawa pracy instytucje prywatne i publiczne. Nasza obsługa dotyczy zarówno bieżących potrzeb prawnych, sytuacji kryzysowych, jak i strategicznych transformacji HR związanych z kryzysem gospodarczym, inflacją czy pandemią.

Pomagamy uelastycznić funkcjonowanie firm w zakresie zatrudnienia, optymalizujemy koszty wynagrodzeń oraz zabezpieczamy pracodawców przed odpływem pracowników.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

opracowanie strategii reorganizacji kadrowej przedsiębiorstwa

obsługa prawna w zakresie transformacji HR

przygotowanie umów, kontraktów, regulaminów i procedur

negocjacje i rozstrzyganie sporów ze związkami zawodowymi i pracownikami

tworzenie i funkcjonowanie międzynarodowych konsorcjów naukowych

doradztwo przy prowadzeniu zwolnień grupowych

przetwarzanie i ochrona danych osobowych pracowników

tworzenie systemów funduszy świadczeń socjalnych

obsługa procesów przed sądem pracy

szkolenia wewnętrzne dla działów HR i menedżerów

Czym zajmował się nasz zespół?

Wspieraliśmy tworzenie struktury Sieci Badawczej Łukasiewicz, która zrzesza 32 instytuty. Doradzaliśmy w zakresie umów o zarządzanie instytutami sieci, zasad zatrudniania i awansowania pracowników w formule otwartej i konkurencyjnej rekrutacji oraz udostępniania danych osobowych pracowników w ramach całej Sieci.

Dostosowaliśmy funkcjonowanie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Nowych Syntez Chemicznych do nowych regulacji prawnych, w tym pomagając przy przeniesieniu pracowników na nowe stanowiska, negocjacjach ze związkami zawodowymi.

Zarejestrowaliśmy pierwszą brytyjską uczelnię w Polsce – Coventry University i dostosowaliśmy funkcjonowanie angielskiego uniwersytetu do realiów polskiego prawa kodeksu pracy.

Wspieraliśmy proces przejścia 44 pracowników IPPT PAN do NCBiR. Zmiana wynikała z decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o reorganizacji struktury wsparcia polskich podmiotów w programach ramowych Unii Europejskiej.

Zabezpieczyliśmy know-how i informacje poufne Remmers Sp. z o.o. przed przypadkami ujawnienia poufnych informacji biznesowych, w szczególności list klientów Remmers innym podmiotom.

W związku z pandemią COVID19 wsparliśmy H. Ciegielski w procesie wypowiedzenia zakładowego układu zbiorowego pracy i rozpoczęcia negocjacji ze związkami zawodowymi. Projekt zakończył się sukcesem i uniknięto sporu zbiorowego ze związkami zawodowymi.

W następstwie pandemii COVID-19 pomagaliśmy Wavin Polska S.A. i Gedia Sp. z o.o. we wdrożeniu różnych strategii minimalizujących ryzyka infekcji przy jednoczesnym utrzymaniu zdolności produkcyjnych spółek. Szczególnym wyzwaniem było uregulowanie kwestii testów na COVID-19, które wiązały się z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących zdrowia pracowników.

Skontaktuj się z ekspertem

Limitations raise questions. We provide answers.
Share