Specjalizacje

Prawo własności intelektualnej i TMT

Limitations raise questions
We provide answers

Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych, patentów, wzorów użytkowych czy znaków towarowych. Doradzamy im jak chronić własną i unikać naruszeń cudzej własności intelektualnej oraz przygotowujemy dla nich i negocjujemy umowy. Mamy doświadczenie we współpracy z organami krajowymi oraz europejskimi. Jesteśmy uczestnikami największych międzynarodowych konferencji i dyskusji na temat bieżących zmian w zakresie własności intelektualnej.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

prawo autorskie

prawo własności przemysłowej

prawo konkurencji

prawo nowych technologii

prawo mediów

ochrona danych osobowych

ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

ochrona dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

Czym zajmował się nasz zespół?

Wspólnie z Grupą MTP z Poznania wdrożyliśmy pierwszą w Polsce procedurę chroniącą własność intelektualną wystawców targowych – projekt IP Friendly.

Reprezentowaliśmy klientów w licznych sporach z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, dóbr osobistych, szkód wywołanych przez naruszenie prawa konkurencji czy też nienależytego wykonywania umów IT, a także w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym czy EUIPO.

Doradzamy firmom jak optymalnie chronić ich własność intelektualną i rejestrujemy dla nich znaki towarowe.

Sporządziliśmy setki umów licencyjnych, o przeniesienie praw własności intelektualnej, a także specjalistycznych umów IT czy umów dotyczących ochrony informacji poufnych.

Przeprowadziliśmy liczne audyty i badania due dilligence w zakresie zgodności działań firm z krajowym i unijnym prawem własności intelektualnej, prawem konkurencji i prawem ochrony danych osobowych.

Doradzamy firmom w obszarze transferu technologii oraz wykorzystania systemów IT zgodnie z prawem.

Opiniujemy i sporządzamy procedury chroniące innowacje w biznesie.

Skontaktuj się z ekspertem

Limitations raise questions. We provide answers.
Share