Specjalizacje

Prawo zamówień publicznych

Limitations raise questions
We provide answers

Pomagamy Klientom na każdym etapie procedury związanej z zamówieniami publicznymi oraz w realizacji umowy. Zajmujemy się także projektami współfinansowanymi ze środków unijnych.

Z naszych usług korzystali m.in. ENERGA S.A., ENEA S.A., NETIA S.A., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Torpol S.A., Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także wiele miast, gmin i urzędów.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

wsparcie prawne w przygotowaniu postępowania i realizacji umowy o zamówienie publiczne, koncesyjne lub w ramach partnerstwa publiczno-prawnego

wsparcie w przygotowywaniu ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

analiza dokumentacji przetargowej oraz ofert konkurencji

sporządzanie środków odwoławczych oraz reprezentacja przed KIO i sądem okręgowym

obsługa roszczeń składanych przez wykonawcę (również w ramach warunków kontraktowych FIDIC)

wsparcie prawne w zakresie realizacji postępowań opartych o wyjątki z ustawy PZP (w tym postępowań pre-commercial procurement)

ekspertyzy prawne z zakresu prawa zamówień publicznych

weryfikacja wewnętrznych regulaminów i procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych

obsługa sporów związanych z realizacją umowy o zamówienie publiczne

badanie dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne, w tym zawarcie ugody

badanie statusu zamawiającego na gruncie ustawy prawo zamówień publicznych

Czym zajmował się nasz zespół?

Doradztwo w pierwszym w Europie postępowaniu realizowanym w trybie partnerstwa innowacyjnego.

Wsparcie prawne przy opracowaniu dokumentacji pierwszego w Europie postępowania na wybór wykonawcy – podmiotu zarządzającego Fund of Funds (wehikułu finansowego umożliwiającego lokowanie środków unijnych w fundusze inwestycyjne venture capital i corporate venture capital).

Obsługa prawna wiodącego przedsiębiorcy z branży energetycznej w związku z wdrożeniem systemu CRM i systemu billingowego o wartości ok. 60 mln złotych.

Kompleksowa obsługa prawna realizacji kontraktu w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych dla modernizacji linii kolejowej o wartości 1,5 mld złotych.

Wsparcie prawne w zakresie budowy bloku węglowego elektrowni o wartości ok. 5 mld złotych.

Bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa zamówień publicznych realizowane na rzecz spółek giełdowych.

Skontaktuj się z ekspertem

Limitations raise questions. We provide answers.
Share