Adam
Karmoliński

Associate.

Adam Karmoliński

Associate.

adam.karmolinski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo rynku finansowego

prawo rynku kapitałowego

prawo spółek handlowych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

angielski, niemiecki, włoski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo rynku finansowego

prawo rynku kapitałowego

prawo spółek handlowych

Profil

Aplikant radcowski w departamencie korporacyjnym Kancelarii. Bierze udział w projektach związanych z prawem spółek, prawem rynku kapitałowego oraz prawem bankowym. W ramach dodatkowych studiów pogłębia wiedzę oraz zainteresowania z zakresu finansów i rachunkowości.

Doświadczenie

Od początku studiów zdobywał doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Pracował też jako wolontariusz w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Posiada kompetencje w zakresie kompleksowego doradztwa i bieżącej obsługi podmiotów korporacyjnych. Wspiera starszych prawników w przygotowaniu opinii, umów cywilnoprawnych, pism procesowych oraz dokumentów korporacyjnych. Brał udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych.

Wielokrotny prelegent konferencji naukowych o zasięgu ogólnopolskim. Laureat stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla wyróżniających się studentów.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się także prawo sportowe. Jako sędzia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, łączył pasję do sportu z obowiązkami zawodowymi i naukowymi.

05.01.2024

Wsparcie SGB-Bank S.A. w pierwszym w Polsce wdrożeniu nowego instrumentu kapitałowego AT1 i uzyskaniu zgody KNF

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share