Adam
Karmoliński

Associate.

Adam Karmoliński

Associate.

adam.karmolinski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo spółek handlowych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Języki

angielski, niemiecki, włoski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo spółek handlowych

Profil

Laureat stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla wyróżniających się studentów. Przygotowuje pracę magisterską za zakresu prawa spółek handlowych. W kręgu jego zainteresowań znajduje się również prawo cywilne oraz prawo sportowe.

Doświadczenie

Od początku studiów zdobywa doświadczenie w renomowanych kancelariach adwokacko-radcowskich. Pracował też jako wolontariusz w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Posiada kompetencje w zakresie doradztwa i bieżącej obsługi podmiotów korporacyjnych. Wspiera starszych prawników w przygotowaniu opinii, umów cywilnoprawnych, pism procesowych oraz dokumentów korporacyjnych. Brał udział w posiedzeniach organów spółek kapitałowych.

Aktywny uczestnik konferencji studenckich. Poza uczelnią oraz pracą, jest sędzią piłkarskim, zrzeszonym w Wielkopolskim Związku Piłki Nożnej.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share