Hanna
Żuchowska-Stacha

Radca prawny.
Counsel.

Hanna Żuchowska-Stacha

Radca prawny.
Counsel.

hanna.zuchowska-stacha@smmlegal.pl

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo korporacyjne

prawo pracy

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo korporacyjne

prawo pracy

Profil

Doświadczona specjalistka w zespole prawa gospodarczego i korporacyjnego SMM Legal. Wspiera klientów Kancelarii we wszystkich obszarach funkcjonowania ich przedsiębiorstw. Ma bogate doświadczenie w obsłudze grup kapitałowych.

Doświadczenie

Doradzała w skomplikowanych transakcjach obejmujących wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstw związanych z działalnością przemysłową.

Uczestniczyła w licznych transakcjach nieruchomościowych, także obciążonych roszczeniami reprywatyzacyjnymi oraz z udziałem Krajowego Zasobu Nieruchomości czy transakcjach typu sale&leaseback.

Pracuje na rzecz podmiotów z branży przemysłowej, motoryzacyjnej, inwestycyjnej, budowlanej, a także administrowania i zarządzania nieruchomościami. Zajmuje się też obsługą prawną spółek Skarbu Państwa o kluczowym znaczeniu strategicznym.

Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych. Negocjuje kontrakty handlowe, w tym te zawierane z kontrahentami zagranicznymi.

Autorka licznych publikacji w prasie ogólnopolskiej, popularyzatorka wiedzy prawniczej.

03.11.2022

Zabezpieczaliśmy prawnie transakcję podziału Rafinerii Gdańskiej

20.12.2021

Awanse i sukcesy naukowe w zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share