Jan
Solarski

Associate.

Jan Solarski

Associate.

jan.solarski@smmlegal.pl

Specjalizacje

ESG

prawo bankowe

prawo rynku kapitałowego

zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski, hiszpański

Specjalizacje

ESG

prawo bankowe

prawo rynku kapitałowego

zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Profil

Aplikant radcowski. Członek zespołu korporacyjnego SMM Legal. Zawodowo zajmuje się prawem rynku kapitałowego, prawem bankowym, zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw oraz ESG. W pracy łączy wiedzę prawniczą oraz ekonomiczną.

Doświadczenie

Dotychczasowe doświadczenie zdobywał w poznańskich kancelariach prawnych, zajmując się obsługą przedsiębiorców oraz osób fizycznych. W SMM Legal wspiera prace prawników zespołu korporacyjnego. Sporządza projekty umów oraz opinii prawnych, weryfikuje dokumentację wewnętrzną przedsiębiorstw, jak również analizuje zagadnienia prawne wedle potrzeb klientów.

Absolwent kierunku Rachunkowość i Finanse Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu szeroko pojętego prawa finansowego. Prelegent na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych.

Laureat Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia (2022), Stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego (2021, 2022) oraz Stypendium Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla wyróżniających się studentów (2019, 2020, 2021).

21.07.2022

Fałszywe pieniądze. Co zrobić, gdy ktoś płaci Ci podrobioną gotówką?

20.12.2021

Awanse i sukcesy naukowe w zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share