Magdalena
Michalska-Niewiadomska

Radca prawny.
Senior Associate.

Magdalena Michalska-Niewiadomska

Radca prawny.
Senior Associate.

magdalena.michalska-niewiadomska@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konsumenckie

prawo własności intelektualnej

spory sądowe

Wykształcenie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Nauk Prawnych PAN w Warszawie

Zrzeszenia

Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konsumenckie

prawo własności intelektualnej

spory sądowe

Profil

Profesjonalny pełnomocnik przed EUIPO. Ekspertka z zakresu ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw ochronnych na znaki towarowe. Prowadzi bieżącą obsługę klientów w zakresie ochrony danych osobowych.

Doświadczenie

Reprezentuje klientów w sporach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej przed krajowymi sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Występuje też przed wyspecjalizowanymi sądami polubownymi ds. domen internetowych, w tym przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie oraz przed Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO Arbitration and Mediation Center).

Brała udział w skomplikowanych projektach IT obejmujących wdrożenie innowacyjnych systemów informatycznych o rozbudowanej strukturze w metodologii Waterfall i Agile. Przygotowuje, opiniuje i negocjuje umowy wdrożeniowe, licencyjne na oprogramowanie, serwisowe czy umowy o depozyt kodów źródłowych.

Dzieli się wiedzą prowadząc szkolenia z zakresu umów IT.

03.11.2022

Zabezpieczaliśmy prawnie transakcję podziału Rafinerii Gdańskiej

12.11.2021

SMM Legal obsługuje Grupę LOTOS S.A. w precedensowym projekcie wydzielenia rafinerii w Gdańsku

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share