Martyna
Krystman-Rydlewicz

Associate.

Martyna Krystman-Rydlewicz

Associate.

martyna.krystman@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo prasowe

prawo procesowe cywilne

Wykształcenie

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo prasowe

prawo procesowe cywilne

Profil

Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, postępowania cywilnego oraz wybranych zagadnień prawa administracyjnego w poznańskiej części departamentu korporacyjnego SMM Legal. Aplikantka radcowska. Rozwija też ścieżkę naukową swojej kariery przygotowując doktorat pt. „Ocena systemu prawa prywatnego jako instrumentu przeciwdziałania zmianom klimatu”.

Doświadczenie

Dotychczasowe doświadczenie zdobywała w poznańskich kancelariach prawnych, gdzie zajmowała się kompleksową obsługą przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada kompetencje w zakresie sporządzania i weryfikacji umów, przygotowywania pism procesowych oraz opinii prawnych – zarówno w dziedzinie prawa cywilnego, jak i administracyjnego.

Obszar jej zainteresowań zawodowych i naukowych obejmuje również ochronę dóbr osobistych podmiotów sektora publicznego oraz dostęp do informacji publicznej. W pracy naukowo-badawczej jej uwaga koncentruje się także na odpowiedzialności za zmiany klimatyczne i ochronie środowiska. W ramach doktoratu przygotowuje projekt badawczy dotyczący analizy instytucji prawa prywatnego jako narzędzi do zwalczania postępujących zmian klimatu.

Autorka publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Prelegentka konferencji i szkoleń o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share