Mateusz
Stańczyk

Adwokat.
Partner.

Mateusz Stańczyk

Adwokat.
Partner.

mateusz.stanczyk@smmlegal.pl

Specjalizacje

innowacyjne zamówienia publiczne

prawo energetyczne

prawo korporacyjne

prawo rynku kapitałowego

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Warszawska Izba Adwokacka

Języki

angielski, francuski

Specjalizacje

innowacyjne zamówienia publiczne

prawo energetyczne

prawo korporacyjne

prawo rynku kapitałowego

Profil

Adwokat z ponad 8-letnim doświadczeniem w prawie korporacyjnym i rynku kapitałowego. Od blisko 6 lat zarządza projektami prawnymi związanymi z wykorzystaniem środków publicznych (w tym UE) w celu finansowania inwestycji, innowacji oraz nauki.

Doświadczenie

Pracuje zarówno dla klientów z sektora publicznego, jak i prywatnego. Doradzał spółkom notowanym na GPW, w transakcjach M&A, JV oraz projektach związanych z nabyciem i zarządzaniem infrastrukturą przedsiębiorstwa. Przyczynił się do utworzenia dwóch publicznych instrumentów inwestycji na rynku venture capitał o wartości ponad 1 mld złotych. Ma doświadczenie w tworzeniu i opiniowaniu regulacji wewnętrznych w spółkach sektorów regulowanych.

Szczególnie interesuje się zagadnieniami dotyczącymi zielonej energii. Zrealizował 11 zamówień na usługi innowacyjne w trybie przedkomercyjnym, w tym 10 realizujących założenia Europejskiego Zielonego Ładu. Angażuje się w popularyzację w Polsce możliwości finansowania innowacji z programu unijnego Horyzont Europa.

Autor monografii „Statut spółki akcyjnej jako środek obrony przed wrogim przejęciem” oraz licznych publikacji prasowych i naukowych z zakresu prawa spółek handlowych i finansowania projektów innowacyjnych.

Zdobywca 2. miejsca w konkursie European Innovation Procurement Awards EUIPA 2021 organizowanym przez Europejską Radę ds. Innowacji. Współtworzonym przez niego projektem był elastyczny model prawny służący do realizacji zamówień publicznych na zielone innowacje.

 

Mateusz Stańczyk

27.10.2023

Wyróżnienie dla Zespołu SMM Legal za pracę przy Porozumieniu Wodorowym

05.09.2023

Kancelaria SMM Legal uczestnikiem XXXIII Forum Gospodarczego w Karpaczu

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share