Olga
Blejder

Radca prawny.
Senior Associate.

Olga Blejder

Radca prawny.
Senior Associate.

olga.blejder@smmlegal.pl

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
– Wydział Prawa i Administracji

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

niemiecki, angielski, francuski

Profil

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, cywilnym oraz prawie spółek handlowych. Posiada doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym przedsiębiorców z kapitałem obcym, sporządzania umów handlowych, badań due diligence, zakładaniu i likwidowaniu spółek prawa handlowego. Reprezentuje Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

10.03.2022

Prowadzimy zajęcia klinki prawa pracy i prawa karnego dla studentów Uniwersytetu SWPS

20.12.2021

Awanse i sukcesy naukowe w zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share