Piotr
Ruchała

Adwokat.
Senior Associate.

Piotr Ruchała

Adwokat.
Senior Associate.

piotr.ruchala@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konsumenckie

prawo nowoczesnych technologii

prawo własności intelektualnej

rozwiązywanie sporów

spory sądowe

umowy handlowe

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo cywilne

prawo konsumenckie

prawo nowoczesnych technologii

prawo własności intelektualnej

rozwiązywanie sporów

spory sądowe

umowy handlowe

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Profil

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji oraz prawie zobowiązań. Doradza klientom, reprezentuje ich w sporach i wspiera w transakcjach, zwłaszcza w zakresie umów IT.

Doświadczenie

Współpracuje z SMM Legal od 2012 roku. Realizował m.in. projekty dla klientów z sektora bankowego, energetycznego, chemicznego, targowego czy IT.

Reprezentuje klientów i doradza im w sporach sądowych, m. in. w sprawach dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej, czynów nieuczciwej konkurencji, roszczeń o naprawienie szkody wywołanej przez porozumienia ograniczające konkurencję, stosowania klauzul niedozwolonych, naruszeń dóbr osobistych oraz sporach na gruncie umów handlowych, a także w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP.

Przygotowuje i negocjuje umowy, zwłaszcza w zakresie obrotu własnością intelektualną i specjalistyczne umowy dotyczące produktów i usług IT: umowy o stworzenie, wdrożenie i rozwój oprogramowania, umowy serwisowe, umowy licencyjne, umowy o depozyt kodu źródłowego). Bierze udział w badaniach due dilligence.

Uczestniczył w stworzeniu pierwszego w Polsce panelu arbitrażowego rozpoznającego spory między wystawcami na gruncie prawa własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji dla wiodącego podmiotu z branży targowej.

Prelegent konferencyjny, autor publikacji naukowych, prowadzący szkolenia oraz zajęcia ze studentami. Pracuje nad pracą doktorską z zakresu prawa autorskiego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share