Przemysław
Czech

Radca prawny.
Senior Associate.

Przemysław Czech

Radca prawny.
Senior Associate.

przemyslaw.czech@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo nieruchomości

prawo samorządowe

prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

Uniwersytet Śląski

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo administracyjne

prawo cywilne

prawo gospodarcze

prawo nieruchomości

prawo samorządowe

prawo zamówień publicznych

Profil

Specjalista w zakresie obsługi jednostek samorządu terytorialnego, związków komunalnych oraz spółek, w tym spółek komunalnych. Zajmuje się prawem zamówień publicznych.

Doświadczenie

Koordynował procesy udzielania zamówień publicznych, w tym przez spółki Skarbu Państwa. Doradzał również na rzecz Wykonawców.

Wspierał procesy inwestycyjne od momentu uzyskiwania praw do nieruchomości, poprzez projektowanie, aż do zakończenia robót budowlanych. W tym samym zakresie reprezentował Klientów w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej gmin, miast na prawach powiatu, związków międzygminnych, zakładów budżetowych, samorządowych instytucji kultury oraz spółek komunalnych, jak również podmiotów spoza sektora publicznego. Obsługuje jednego z czołowych producentów z branży chemii specjalistycznej.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share