Anna Mathews

Anna Mathews. Associate.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendystka VI edycji „Akademii Energii” – projektu Fundacji im. Lesława Pagi. Ukończyła kierunkowe studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Laureatka konkursu „W przyszłość z energią – energia z przyszłością”, zorganizowanego przez Polski Komitet Energii Elektrycznej. W toku studiów za osiągane wyniki w nauce oraz aktywność naukową otrzymywała Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Aktywnie uczestniczyła w życiu organizacji studenckich (m.in. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poznań) – organizując konferencje poświęcone prawu energetycznemu oraz I edycję Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego „Prawo z energią”.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się prawo energetyczne i prawo Unii Europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobyła już w trakcie studiów – pracując w kancelarii prawnej świadczącej usługi na rzecz przedsiębiorstw z sektora energetycznego. Pracowała również w dziale prawnym spółki strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego państwa.

Autorka licznych publikacji na temat unijnego Rozporządzenia REMIT. Obroniła pracę magisterską dotyczą prawnych i finansowych aspektów rozwoju energetycznych sieci transeuropejskich. Przygotowuje pracę doktorską w obszarze prawa Unii Europejskiej i prawa energetycznego, pod kierownictwem prof. UAM dr hab. Macieja Mataczyńskiego.

Posługuje się językiem angielskim.