Anna
Mathews

Associate.

Anna Mathews

Associate.

anna.mathews@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo energetyczne

prawo konkurencji

prawo Unii Europejskiej

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Politechnika Warszawska

Zrzeszenia

Akademia Energii

Fundacja im. Lesława Pagi

Języki

angielski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo energetyczne

prawo konkurencji

prawo Unii Europejskiej

Profil

Zawodowo i naukowo specjalizuje się w prawie energetycznym oraz prawie Unii Europejskiej. W swojej karierze związana z obsługą przedsiębiorstw energetycznych z sektora elektroenergetycznego, gazowniczego, ciepłowniczego i odnawialnych źródeł energii.

Doświadczenie

Wspiera klientów w postępowaniach sądowych oraz przed organami – Urzędem Regulacji Energetyki, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską.

Uczestniczyła w postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji największych transakcji M&A w Polsce w sektorach: gazowniczym, elektroenergetycznym, paliwowym. Toczyły się one przed Komisją Europejską oraz Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Opiniowała i opracowywała wzorce umowne umów oraz regulaminów ofert do stosowania w relacjach z konsumentami, prosumentami i odbiorcami końcowymi niebędącymi konsumentami. Zapewniała wsparcie w postępowaniach dotyczących koncesjonowania oraz zatwierdzania taryf. Doradzała też w zakresie postępowań sądowych, arbitrażowych i procesów negocjacyjnych dotyczących tzw. zielonych certyfikatów.

Autorka artykułów naukowych, prelegentka na konferencjach. Przygotowuje pracę doktorską z zakresu prawa energetycznego i prawa Unii Europejskiej.

16.03.2022

Zgoda UOKiK na największą koncentrację na polskim rynku gazu – sukces zespołu prawa konkurencji SMM Legal

01.02.2022

Pomogliśmy Orlen Południe S.A. i PGNiG S.A. uzyskać zgodę UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share