dr Izabela Jackowska

dr Izabela Jackowska. Adwokat. Senior Associate

Doktor nauk prawnych. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Specjalizuje się w publicznoprawnych aspektach obrotu na rynku kapitałowym oraz regulacjach rynku finansowego.

W ramach praktyki zawodowej współpracowała z działami fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych wiodących warszawskich kancelarii prawnych. Posiada też doświadczenie pracy w dziale prawnym spółki z sektora elektromobilnościBrała udział w procesach fuzji i przejęć, w tym w badaniach due diligence oraz w tworzeniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej oraz uczestniczyła w publicznych emisjach papierów wartościowych i doradztwie spółkom publicznym w sprawach związanych z regulacjami rynku kapitałowego.

Autorka publikacji w renomowanych czasopismach naukowych (m.in. „Glosa” i „Przegląd Prawa Handlowego”) oraz w prasie codziennej („Rzeczpospolita”).

Pracuje w języku angielskim.