dr Izabela
Jackowska

Adwokat.
Senior Associate.

dr Izabela Jackowska

Adwokat.
Senior Associate.

izabela.jackowska@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo rynku kapitałowego

prawo spółek

Wykształcenie

Uniwersytet Warszawski

Levin College of Law – University of Florida

Zrzeszenia

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

Języki

angielski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo rynku kapitałowego

prawo spółek

Profil

Ekspertka prawa rynku kapitałowego. Koncentruje się na prawie spółek i prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji fuzji i przejęć, transakcji na rynkach kapitałowych oraz doradztwa korporacyjnego i regulacyjnego. Doktor nauk prawnych.

Doświadczenie

Doradza w procesach fuzji i przejęć, w tym w badaniach due diligence oraz w tworzeniu i negocjowaniu dokumentacji transakcyjnej. Współpracowała z działami fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych wiodących międzynarodowych i polskich kancelarii prawnych.

Uczestniczyła w publicznych emisjach papierów wartościowych. Doradzała też spółkom publicznym w sprawach związanych z regulacjami rynku kapitałowego. Posiada doświadczenie pracy w dziale prawnym spółki z sektora elektromobilności

Praktykę zawodową łączy z karierą naukową. Z wyróżnieniem obroniła rozprawę doktorską z zakresu prawa rynku kapitałowego na Uniwersytecie Warszawskim.

11.04.2023

Wsparcie prawne SMM Legal przy ostatnim procesie dezinwestycyjnym warunkującym fuzję PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

01.12.2022

Kluczowe umowy dezinwestycyjne warunkujące fuzję PKN ORLEN z Grupą Lotos

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share