Lidia Ignaczak

Lidia Ignaczak. Senior Associate.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Wpisana na listę radców prawnych.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości  i finansów na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie  Problematyki Zorganizowanej Przestępczości i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Odbyła szkolenie z zakresu Partnerstwa publiczno-prywatnego zorganizowanego  przez Kancelarię Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz w Warszawie  wspólnie z Ministerstwem Gospodarki. Zdobyła uprawnienia analityka kryminalnego w trakcie szkolenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Posiada doświadczenie w zakresie analizy materiałów spraw karnych i operacyjnych w celach wykrywczych jak i procesowych.

W jej obszarze  zainteresowań znajduje się przede wszystkim prawo karne. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia skomplikowanych spraw gospodarczych oraz najcięższych gatunkowo spraw karnych.