Lidia
Ignaczak

Radca prawny.
Of Counsel.

Lidia Ignaczak

Radca prawny.
Of Counsel.

lidia.ignaczak@smmlegal.pl

Specjalizacje

analiza śledcza

prawo karne

prawo karne gospodarcze

prawo karne skarbowe

prawo konkurencji

wypadki przy pracy (naruszenia BHP)

Wykształcenie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

analiza śledcza

prawo karne

prawo karne gospodarcze

prawo karne skarbowe

prawo konkurencji

wypadki przy pracy (naruszenia BHP)

Profil

Ekspertka prawa karnego gospodarczego z doświadczeniem w pracy w organach ścigania. Cechuje się analitycznym myśleniem i szybkim działaniem.

Doświadczenie

Przez wiele lat pracowała w organach ścigania, prowadząc skomplikowane postępowania gospodarcze oraz postępowania związane z przestępczością podatkową i “karuzelami podatkowymi”.

Posiada uprawnienia analityka kryminalnego i doświadczenie w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć oraz zwalczania nieprawidłowości a także analizy przesłanek wskazujących na „pranie pieniędzy”.

Reprezentuje klientów jako obrońca, ale również pełnomocnik pokrzywdzonych w postępowaniach przygotowawczych oraz sądowych. Zakres spraw, którymi się zajmowała, obejmuje zarówno czyny określone w kodeksie karnym (w szczególności postępowania o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej podmiotowi gospodarczemu i oszustwa oraz kodeksie karnym skarbowym), ale również o przestępstwa określone w  ustawach o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czy też kodeksie spółek handlowych.

30.01.2024

Koniec procesu wójta Grzegorza Wojtery. Sukces zespołu karnego SMM Legal.

03.04.2023

Ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego. Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania w sprawie naszego Klienta.

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share