Marcin Czarnecki

Marcin Czarnecki. Adwokat. Partner.

Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem obsługi transakcyjnej na etapie prac koncepcyjnych i optymalizacyjnych, negocjacji oraz na etapie wykonawczym. Prowadzi badania oraz opracowuje raporty due diligence, w tym także w transgranicznych relacjach handlowych.

W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim problematyką umów, prawem gospodarczym, cywilnym, handlowym oraz prawem pracy, a także prawem farmaceutycznym i energetycznym.

W dotychczasowej praktyce uczestniczył w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych uczestników rynku farmaceutycznego, w tym także z zakresu reklamy, nieuczciwej konkurencji oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej. Uczestniczył w szeregu projektów energetycznych.  Obsługiwał transakcje obejmujące zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz dotyczące przejmowania spółek, także w obrocie międzynarodowym. 

Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pracy naukowo – badawczej koncentruje się na prawnokarnych oraz cywilnoprawnych aspektach odpowiedzialności lekarza.

Marcin Czarnecki pracuje w języku angielskim, włada też językiem niemieckim.