Marcin
Czarnecki

Adwokat.
Partner.

Marcin Czarnecki

Adwokat.
Partner.

marcin.czarnecki@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo energetyczne

prawo farmaceutyczne

prawo pracy

prawo spółek

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski, niemiecki

Specjalizacje

prawo energetyczne

prawo farmaceutyczne

prawo pracy

prawo spółek

Profil

Lider praktyki prawa pracy SMM Legal. Ekspert w materii rozwiązywania sporów i negocjacji. Doradza przy złożonych projektach biznesowych. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania koncepcji oraz wdrażania niestandardowych rozwiązań prawnych.

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w transakcyjnej obsłudze podmiotów gospodarczych. Prowadzi badania oraz opracowuje raporty due diligence, także w transgranicznych relacjach handlowych.

Uczestniczył w szeregu projektów energetycznych. Obsługiwał transakcje obejmujące zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz dotyczące przejmowania spółek, także w obrocie międzynarodowym.

Wieloletni wykładowca akademicki. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

11.04.2023

Wsparcie prawne SMM Legal przy ostatnim procesie dezinwestycyjnym warunkującym fuzję PKN ORLEN S.A. z Grupą LOTOS S.A.

03.11.2022

Zabezpieczaliśmy prawnie transakcję podziału Rafinerii Gdańskiej

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share