Przemysław Błaszczyk

Przemysław Błaszczyk. Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku prawo. Ukończył również studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Wpisany na listę aplikantów radcowskich przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Interesuje się prawem cywilnym materialnym oraz procedurą cywilną. Jego zainteresowania koncentrują się również wokół tematyki arbitrażu międzynarodowego, w szczególności międzynarodowego arbitrażu inwestycyjnego.

Wyróżniony w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2017/2018 za pracę pt. „Umowy BIT (ang. Bilateral Investment Treaties) jako kluczowy element reżimu prawnego międzynarodowej ochrony inwestycji zagranicznych” napisaną pod kierunkiem prof. UAM dr. hab. Macieja Mataczyńskiego.

Posługuje się językiem angielskim.