Aleksander
Hyżorek

Associate.

Aleksander Hyżorek

Associate.

aleksander.hyzorek@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet SWPS

Języki

angielski

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

Prawnik w zespole prawa administracyjnego. Specjalizuje się w prawie publicznym, w szczególności w zakresie zagadnień działalności regulowanej. Łączy działalność zawodową z rozwojem naukowym pracując jako nauczyciel akademicki w Katedrze Prawa Publicznego i Teorii Prawa na poznańskiej filii Uniwersytetu SWPS.

Doświadczenie

Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowego doradztwa administracyjnoprawnego w dużych transakcjach podmiotom z branży energetycznej i budowlanej.

Pracuje dla wiodących podmiotów gospodarczych przy transakcjach M&A w odniesieniu do zagadnień sukcesji praw i obowiązków publicznoprawnych. Jego kompetencje obejmują też zagadnienia ogólnej obsługi administracyjnoprawnej z uwzględnieniem prawnych aspektów rynku nieruchomości.

W swojej karierze współpracował z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Urzędem Transportu Kolejowego. W puli jego doświadczeń jest też obsługa prawna związków zawodowych oraz podmiotów z branży budowlanej, sportowej i spożywczej. Doradzał przedsiębiorcom w zakresie bieżących regulacji wywoływanych przez pandemię COVID-19.

Naukowo i badawczo zajmuje się zagadnieniami modyfikacji w postępowaniach administracyjnych, ich upraszczania oraz elektronizacji. Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego z elementami prawa konstytucyjnego.

Jest dwukrotnym laureatem stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, a także stypendium naukowego Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Jeszcze w trakcie studiów odbył staż w Trybunale Konstytucyjnym oraz ukończył I edycję Belwederskiej Szkoły Letniej organizowanej przez Prezydenta RP.

12.10.2021

Kolejny rok współpracy SMM Legal i Uniwersytetu SWPS

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share