Aleksander
Hyżorek

Associate.

Aleksander Hyżorek

Associate.

aleksander.hyzorek@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet SWPS

Języki

angielski

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

W SMM Legal pracuje w zespole prawa administracyjnego. Specjalizuje się w prawie publicznym. Szczególnie interesuje się zagadnieniami związanymi z prawami politycznymi oraz cyfryzacją administracji publicznej. Działalność zawodową łączy z rozwojem naukowym.

Doświadczenie

Zajmował się m.in. obsługą prawną związków zawodowych oraz podmiotów z branży budowlanej, sportowej oraz spożywczej. Odbywał również praktykę w Trybunale Konstytucyjnym.

Jest wielokrotnie nagradzanym studentem. Otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego i liczne stypendia Rektora Uniwersytetu SWPS. Ukończył również I edycję Belwederskiej Szkoły Letniej organizowanej przez Prezydenta RP.

Jest autorem licznych publikacji naukowych i współautorem kilku monografii, a także prelegentem konferencyjnym. Współpracuje z serwisem prawo.pl wydawanym przez Wolters Kluwer Polska.

12.10.2021

Kolejny rok współpracy SMM Legal i Uniwersytetu SWPS

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share