dr Marlena
Kruszyńska-Kośmicka

Radca prawny.
Senior Associate.

dr Marlena Kruszyńska-Kośmicka

Radca prawny.
Senior Associate.

marlena.kruszynska-kosmicka@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

W SMM Legal kieruje zespołem prawa administracyjnego. Specjalizuje się w prawie publicznym, w szczególności w prawie rynków regulowanych. Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie

W dotychczasowej praktyce zawodowej doradzała głównie firmom z sektora telekomunikacyjnego, pocztowego oraz energetycznego. Posiada doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora publicznego, w szczególności z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz Urzędem Regulacji Energetyki. Zrealizowała wiele projektów na styku prawa administracyjnego i prawa budowlanego.

Ekspert prawny projektu realizowanego w ramach partnerstwa Ministerstwa Gospodarki, Krajowej Izby Gospodarczej i Instytutu Logistyki i Magazynowania (uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei „jednego okienka”).

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego dla podmiotów z sektora publicznego.

03.11.2022

Zabezpieczaliśmy prawnie transakcję podziału Rafinerii Gdańskiej

12.11.2021

SMM Legal obsługuje Grupę LOTOS S.A. w precedensowym projekcie wydzielenia rafinerii w Gdańsku

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share