dr Miłosz Malaga
LL.M.

Of Counsel.

dr Miłosz Malaga LL.M.

Of Counsel.

milosz.malaga@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

ochrona konsumenta

prawo konkurencji

prawo Unii Europejskiej

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

KU Leuven

Universiteit Gent

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

ochrona konsumenta

prawo konkurencji

prawo Unii Europejskiej

Profil

Ekspert prawa konkurencji i prawa gospodarczego Unii Europejskiej. Doktor nauk prawnych z doświadczeniem akademickim. Dwukrotnie rekomendowany w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021 oraz 2022 w kategoriach: Commercial Corporate M&A i Capital Markets.

Doświadczenie

Doradza klientom kancelarii w postępowaniach przed Komisją Europejską, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Koordynował prace zespołów SMM Legal w kilku precedensowych i zakończonych sukcesem postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji w sektorze energetycznym. Sprawy były prowadzone przez Komisję Europejską oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prace te obejmowały wsparcie klienta na przestrzeni całego skomplikowanego procesu, w tym wypracowanie akceptowalnych przez organ i strony środków zaradczych.

Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w postępowaniach przed Sądem UE oraz przed polskimi sądami powszechnymi w zakresie stosowania prawa unijnego.

Doświadczenie zawodowe łączy z działalnością naukową i dydaktyczną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na wcześniejszych etapach kariery zdobywał doświadczenie jako pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

25.09.2023

Awanse w Zespole SMM Legal

12.04.2022

Międzynarodowy ranking The LEGAL 500 EMEA 2022 docenia kancelarię i jej ekspertów

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share