dr Tomasz
Lewandowski

Adwokat.
Senior Associate.

dr Tomasz Lewandowski

Adwokat.
Senior Associate.

tomasz.lewandowski@smmlegal.pl

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo pracy

prawo szkolnictwa wyższego i nauki

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

University of Helsinki

Mykolas Romeris University

Zrzeszenia

Wielkopolska Izba Adwokacka

Języki

angielski, francuski

Specjalizacje

ochrona danych osobowych

prawo pracy

prawo szkolnictwa wyższego i nauki

Profil

Ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, prawa pracy oraz prawa szkolnictwa wyższego i nauki. Doktor nauk prawnych. Jako prodziekan ds. dydaktycznych kieruje kierunkiem prawo na poznańskiej filii Uniwersytetu SWPS.

Doświadczenie

W SMM Legal działa jako Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu systemu ochrony danych osobowych w podmiotach prywatnych i publicznych, głównie w e-commerce, R&D, marketingu.

Zajmuje się też problematyką nietypowych zagadnień prawnopracowniczych, w szczególności tworzeniem i funkcjonowaniem międzynarodowych konsorcjów naukowych (z projektami o budżetach rzędu kilkudziesięciu milionów euro). Doradzał przedsiębiorcom w zakresie prawa praca w kontekście nowych regulacji wywoływanych przez pandemię COVID-19.

Naukowo zajmuje się także prawem międzynarodowym publicznym, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych oraz filozofią prawa międzynarodowego. Realizuje projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki oraz Komisję Europejską. Laureat Stypendium Funduszu im. Rodziny Kulczyków (2013) oraz Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2014).

Wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych i prasowych oraz prelegent konferencyjny. Sędzia międzynarodowych rund prestiżowego konkursu prawa międzynarodowego im. Philipa Jessupa. Trener drużyn studenckich uczestniczących w konkursach typu moot court.

06.12.2023

Podcast SMM Legal Talks – II sezon o transformacji cyfrowej przedsiębiorstw

10.03.2022

Prowadzimy zajęcia klinki prawa pracy i prawa karnego dla studentów Uniwersytetu SWPS

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share