dr Kinga
Dziennik

Adwokat.
Senior Associate.

dr Kinga Dziennik

Adwokat.
Senior Associate.

kinga.dziennik@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo handlowe

prawo spółek

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo handlowe

prawo spółek

Profil

Specjalizuje się w skomplikowanych i wymagających biznesowej wrażliwości projektach transakcyjnych. Wykształcenie prawnicze i ekonomiczne wykorzystuje do lepszego zrozumienia potrzeb klientów oraz innowacyjnego podejścia do prowadzonych spraw. Posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych.

Doświadczenie

Posiada bogate doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek. Kieruje złożonymi i multidyscyplinarnymi projektami, które wymagają koordynacji nawet kilkudziesięcioosobowych zespołów prawników, doradców i pracowników Klienta.

Doradzała w precedensowych procesach koncentracyjnych przed Komisją Europejską i Prezesem UOKiK. Przygotowywała analizę prawną dokumentów wewnętrznych największych polskich spółek kapitałowych. Zakres jej prac obejmował również wdrażanie środków zaradczych.

Prowadziła liczne projekty transakcyjne i optymalizacyjne, także z zaangażowaniem podmiotów zagranicznych i z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych. Uczestniczyła w procesach emisji papierów wartościowych (w tym na rynkach regulowanych), a także pozyskania finansowania i restrukturyzacji zadłużenia.

Doradzała w przedmiocie projektowania i negocjowania innowacyjnej struktury służącej finansowaniu sprofilowanych projektów venture capital oraz innowacyjnych produktów i usług, z udziałem środków publicznych.

Łączy praktykę zawodową z karierą naukową. Obroniła rozprawę doktorską na styku prawa cywilnego i prawa rynków kapitałowych.

28.03.2024

Międzynarodowy ranking The LEGAL 500 EMEA 2024 wyróżnia kancelarię i jej ekspertów

26.04.2023

Dr Kinga Dziennik powiększyła grono adwokatów SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share