Magdalena
Cisowska

Radca prawny.
Senior Associate.

Magdalena Cisowska

Radca prawny.
Senior Associate.

magdalena.cisowska@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo konkurencji

prawo Unii Europejskiej

prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski, hiszpański, portugalski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo konkurencji

prawo Unii Europejskiej

prawo zamówień publicznych

Profil

Ekspertka krajowego i unijnego prawa gospodarczego. Specjalizuje się w obszarze prawa konkurencji, fuzji i przejęć oraz prawa zamówień publicznych. Dwukrotnie rekomendowana w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021 oraz 2022 w kategoriach: Commercial Corporate M&A i Capital Markets.

Doświadczenie

Koordynowała pracę zespołów SMM Legal w precedensowych postępowaniach dotyczących kontroli koncentracji przed Komisją Europejską oraz przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestniczyła w pracach na wszystkich etapach postępowania koncentracyjnego obejmujących skomplikowane zagadnienia z zakresu stosowania prawa konkurencji, w tym negocjacje i zatwierdzenia tzw. środków zaradczych.

Jej kompetencje w zakresie prawa zamówień publicznych obejmują przygotowanie i realizację zamówień, a także przeprowadzanie audytów w zakresie prawidłowości postępowań o ich udzielenie.

W kancelarii pracuje zarówno na rzecz podmiotów publicznych, jak i prywatnych, w szczególności w sektorze energetycznym. Obsługiwała też projekty B+R oraz jednego z czołowych wykonawców z branży telekomunikacyjnej w Polsce.

Dodatkowo doradza w postępowaniach sądowych i przed Krajową Izbą Odwoławczą, w zakresie argumentacji wynikającej z zastosowania prawa unijnego.

01.12.2022

Kluczowe umowy dezinwestycyjne warunkujące fuzję PKN ORLEN z Grupą Lotos

12.04.2022

Międzynarodowy ranking The LEGAL 500 EMEA 2022 docenia kancelarię i jej ekspertów

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share