Magdalena
Cisowska

Radca prawny.
Partner.

Magdalena Cisowska

Radca prawny.
Partner.

magdalena.cisowska@smmlegal.pl

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo konkurencji

prawo Unii Europejskiej

prawo zamówień publicznych

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Universitat Internacional de Catalunya w Barcelonie

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski, hiszpański, portugalski

Specjalizacje

fuzje i przejęcia

prawo konkurencji

prawo Unii Europejskiej

prawo zamówień publicznych

Profil

Ekspertka krajowego i unijnego prawa gospodarczego. Specjalizuje się w obszarze prawa konkurencji, fuzji i przejęć oraz zamówień publicznych. Trzykrotnie rekomendowana w rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021, 2022 oraz 2023 w kategoriach: Commercial Corporate M&A i Capital Markets.

Doświadczenie

Koordynowała pracę zespołów SMM Legal na wszystkich etapach precedensowych postępowań dotyczących kontroli koncentracji przed Komisją Europejską oraz przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Skutecznie doradzała Klientom w zakresie zagadnień z zakresu prawa konkurencji i prawa gospodarczego, w tym na etapach opracowywania i zatwierdzenia tzw. środków zaradczych.

Wielokrotnie wspierała Klientów w zakresie konkurencyjnoprawnych aspektów wymiany informacji, w tym na etapie tworzenia joint venture przez podmioty konkurencyjne, przy procesach dotyczących fuzji i przejęć oraz w toku prowadzonych badań due diligence.

Świadczyła kompleksowe doradztwo w procesie opracowywania i negocjowania kontraktowych ram współpracy konkurentów w pierwszej rafinerii processingowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Wielokrotnie udzielała klientom wsparcia w negocjacjach z partnerami krajowymi i zagranicznymi w ramach istniejącej lub nawiązywanej przez nich współpracy.

W zakresie prawa zamówień publicznych wspierała klientów w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień, a także prowadzeniu audytów w zakresie prawidłowości tych postępowań. Jej doświadczenie obejmuje również reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych oraz przed Krajową Izba Odwoławczą, dotyczących stosowania prawa krajowego i unijnego.

W SMM Legal koncentruje się na pracy z Klientami aktywnymi w sektorze energetycznym.

28.03.2024

Międzynarodowy ranking The LEGAL 500 EMEA 2024 wyróżnia kancelarię i jej ekspertów

25.09.2023

Awanse w Zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share