Magdalena
Jeziernicka

Associate.

Magdalena Jeziernicka

Associate.

magdalena.jeziernicka@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

St. Clare’s Oxford

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski, włoski

Specjalizacje

działalność regulowana

ogólne doradztwo administracyjno-prawne

prawo ochrony środowiska

proces inwestycyjno-budowlany

zagospodarowanie przestrzenne

Profil

Aplikantka radcowska w zespole prawa administracyjnego SMM Legal. Interesują ją prawo administracyjne oraz prawo cywilne materialne i procesowe. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, w szczególności w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Rozwija swoją specjalizację także w kierunku szeroko pojmowanego prawa rolnego. Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Doświadczenie

Przygotowuje pisma procesowe oraz materiały do analizy prawnej, w szczególności w dziedzinie prawa administracyjnego.

Pracowała dla wiodących podmiotów gospodarczych przy transakcjach M&A w odniesieniu do zagadnień sukcesji praw i obowiązków czy zagadnień ogólnej obsługi administracyjnoprawnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszego roku studiów w jednej z warszawskich kancelarii rekomendowanej w prestiżowym “The Legal 500”.

Aktywnie rozwijała swoje zainteresowania zawodowe już w trakcie studiów, zakładając Koło Naukowe Gospodarki Nieruchomościami, Prawa Rolnego i Ochrony Środowiska na WPiA UAM.

Naukowo i badawczo zajmuje się problematyką płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

 

20.12.2021

Awanse i sukcesy naukowe w zespole SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share