Sylwia
Stępniewska-Idzior

Radca prawny.
Partner.
Head of German Desk.

Sylwia Stępniewska-Idzior

Radca prawny.
Partner.
Head of German Desk.

sylwia.stepniewska-idzior@smmlegal.pl

Specjalizacje

działalność regulowana

prawo handlowe

prawo korporacyjne

prawo pracy

Wykształcenie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

niemiecki, angielski

Specjalizacje

działalność regulowana

prawo handlowe

prawo korporacyjne

prawo pracy

Profil

Od ponad dwudziestu lat zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców, w tym tych zagranicznych – głównie z krajów niemieckojęzycznych. Wspomaga firmy w wypracowywaniu innowacyjnych strategii inwestycyjnych oraz optymalizowaniu wewnętrznych procesów dotyczących bezpieczeństwa prawnego.

Doświadczenie

Przez 13 lat pełniła funkcję Head of Legal w spółkach wiodącego w Polsce i UE producenta z branży spożywczej. Jako prokurent i członek zespołu zarządzającego odpowiadała za bezpieczeństwo prawne powiązanych spółek oraz pełną obsługę akcjonariatu. Między innymi przygotowała przedsiębiorstwo funkcjonujące na zamkniętym rynku do wejścia na rynek otwarty, stosując przy tym pionierskie rozwiązania z zakresu prawa UE.

Uczestniczyła w projektach inwestycyjnych o wartości setek milinów euro. Ma na swoim koncie dziesiątki negocjacji, rozwiązywanych sporów i efektywnie zabezpieczonych roszczeń w wielomilionowych transakcjach w euro. Przeprowadzała połączenia spółek o wartości kilku miliardów złotych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych, administracyjnych oraz przed organami regulacyjnymi (np. URE, UOKiK, KOWR, MRiRW, ME).

Ma doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu polityki compliance, antykorupcyjnej, antymobbingowej i antydyskryminacyjnej oraz polityki ochrony danych osobowych.

W zakres jej kompetencji wchodzi również pełna obsługa spraw pracowniczych z uwzględnieniem współpracy ze związkami zawodowymi.

09.11.2021

Nowa Partner SMM Legal Sylwia Stępniewska-Idzior obejmuje praktykę German Desk

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share