Zakaz dokonywania czynności z samym sobą a reprezentacja spółki jawnej w umowach ze wspólnikami

„Przegląd Prawa Handlowego” 11/2012.

Wróć