Adrian Rycerski

Adrian Rycerski. Associate.

Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015). 

W SMM Legal od prawie pięciu lat zajmuje się obsługą prawną z zakresu prawa bankowego oraz prawa rynku kapitałowego. Wdrażał szereg regulacji unijnych, w tym MAR, MiFID II, PRIIP, PSD2, rekomendacji KNF i ESMA, wykonując zadania na rzecz spółek publicznych, banków oraz firm inwestycyjnych. Zapewnia wsparcie w zakresie prawnych aspektów przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Posiada także doświadczenie w obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego, w tym brał udział w transakcjach fuzji i przejęć.

Autor publikacji naukowych oraz prelegent na licznych konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom prawa rynku finansowego.

Posługuje się językiem angielskim.