Adrian Rycerski

Adrian Rycerski. Associate.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015)

Autor publikacji naukowych z zakresu prawa rynku kapitałowego i prawa spółek handlowych. Prelegent na licznych konferencjach naukowych poświęconych wyżej wskazanej tematyce. W kancelarii zajmuje się obsługą Klientów w zakresie prawa spółek handlowych, prawa cywilnego i prawa rynku kapitałowego. Brał udział w  transakcjach M&A oraz w audytach prawnych. W  pracy naukowej zajmuje się problematyką informacji poufnej w prawie rynku kapitałowego, w szczególności w kontekście procesów fuzji i przejęć spółek publicznych.

Założyciel oraz prezes zarządu Koła Naukowego Prawa Spółek Handlowych, „Societas” działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kadencja 2015-2017).

Posługuje się językiem angielskim.