Wyrok w sprawie aptekarza- artykuł w Głosie Wielkopolskim

Głos Wielkopolski

W dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego zamieszczono artykuł dotyczący wyroku , jaki zapadł wczoraj w Sądzie Rejonowym w Pile. Sprawa dotyczy jednego z aptekarzy, który sprzedawał leki w większych ilościach przedsiębiorstwom zajmującym się obrotem hurtowym. Sąd uznał aptekarza za winnego ale warunkowo umorzył sprawę na rok z powodu niskiej szkodliwości społecznej, a także faktu, iż sprzedaż hurtowa nie spowodowała znacznych utrudnień w sprzedaży detalicznej. Oskarżony wykazał także, iż apteka sprzedawała również te leki na potrzeby indywidualnych klientów. Mecenas Maciak, który jest głównym pełnomocnikiem oskarżonego zapowiada podjęcie dalszych kroków procesowych.

Wróć