Piotr
Andrzejewski

Radca prawny.
Senior Associate.

Piotr Andrzejewski

Radca prawny.
Senior Associate.

piotr.andrzejewski@smmlegal.pl

Specjalizacje

prawo konkurencji

prawo własności intelektualnej

prawo zobowiązań

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Wykształcenie

Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza

Juris Angliae Scientia

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Nauk Prawnych PAN

Zrzeszenia

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu

Języki

angielski

Specjalizacje

prawo konkurencji

prawo własności intelektualnej

prawo zobowiązań

zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Profil

Prawnik w zespole prawa własności intelektualnej. Specjalizuje się również w publicznym i prywatnym prawie konkurencji oraz prawie zobowiązań.

Doświadczenie

Z kancelarią związany od 2017 roku. Świadczy kompleksową pomoc prawną na wszystkich etapach postępowań dotyczących kontroli koncentracji przedsiębiorców, zarówno przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jak i przed Komisją Europejską.

Dodatkowo doradza klientom SMM Legal w obszarze zwalczania nieuczciwej konkurencji i przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym.

Uczestniczy w przygotowywaniu oraz negocjowaniu umów z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym umów dotyczących licencjonowania technologii. Jego wiedza z zakresu prawa autorskiego uwzględnia specyficzne potrzeby sektora IT.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej postępowań cywilnych.

05.09.2022

PKN ORLEN z kolejną zgodą Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji

16.03.2022

Zgoda UOKiK na największą koncentrację na polskim rynku gazu – sukces zespołu prawa konkurencji SMM Legal

Publikacje

Limitations raise questions. We provide answers.
Share