Konferencja „Postępowanie dyscyplinarne w Policji”

W dniu 5 października 2010r. w Szkole Policji w Pile odbyła się konferencja pt. “„Postępowanie dyscyplinarne w Policji”.

_x000D_

Jednym z prelegentów był Karol Szadkowski, który wygłosił referat na temat „Skarga do sądu administracyjnego na prawomocne rozstrzygnięcia dyscyplinarne w Policji”.

_x000D_

Tekst został zamieszony również w publikacjach pokonferencyjnych.

_x000D_

Więcej informacji na temat konferencji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły Policji w Pile (link)

Limitations raise questions. We provide answers.
Share