Kancelaria Sójka & Maciak zajęła piąte miejsce w rankingu Amber Toga 2011, którego wyniki ogłoszono 26 października 2011 r.

Amber Toga 2011; 26.10.2011;

Kancelaria Sójka & Maciak Adwokaci sp. k. zajęła wysokie piąte miejsce w Rankingu Amber Toga 2011, którego wyniki ogłoszono 26 października 2011 r. Do Rankingu przygotowanego przez miesięcznik Polish Market i Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego przystąpiło 240 kancelarii. Na podstawie zgłoszeń zakwalifikowano jedynie 61 podmiotów. W ocenie brano pod uwagę liczbę zatrudnionych adwokatów, radców prawnych a także aplikantów adwokackich i radcowskich. Istotna była również informacja o liczbie praktykantów i absolwentów prawa nie będących aplikantami. Najwyżej w Rankingu oceniano liczbę pracowników posiadającyh stopień naukowy co najmniej doktora nauk prawnych i liczbę opublikowanych artykułów w prasie lub czasopismach naukowych.

Wróć