Kancelaria Sójka & Maciak zajęła piąte miejsce w rankingu Amber Toga 2011, którego wyniki ogłoszono 26 października 2011 r.

Kancelaria Sójka & Maciak Adwokaci sp. k. zajęła wysokie piąte miejsce w Rankingu Amber Toga 2011,_x000D_
którego wyniki ogłoszono 26 października 2011 r. Do Rankingu _x000D_
przygotowanego przez miesięcznik Polish Market i Kolegium Prawa Akademii_x000D_
Leona Koźmińskiego przystąpiło 240 kancelarii. Na podstawie zgłoszeń _x000D_
zakwalifikowano jedynie 61 podmiotów. W ocenie brano pod uwagę liczbę _x000D_
zatrudnionych adwokatów, radców prawnych a także aplikantów adwokackich i_x000D_
radcowskich. Istotna była również informacja o liczbie praktykantów i _x000D_
absolwentów prawa nie będących aplikantami. Najwyżej w Rankingu oceniano_x000D_
liczbę pracowników posiadającyh stopień naukowy co najmniej doktora _x000D_
nauk prawnych i liczbę opublikowanych artykułów w prasie lub _x000D_
czasopismach naukowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share