Konferencja naukowa z okazji XX-lecia „Prawa Asekuracyjnego”

Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki wygłosił referat podczas konferencji naukowej pt. „Węzłowe problemy ubezpieczeń” zorganizowanej pod patronatem naukowym Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Konferencja odbyła się dnia 18 września br. w Warszawie. Mec. Orlicki przedstawił zagadnienia dot. architektury systemu ubezpieczeń obowiązkowych 

//www.prawoasekuracyjne.pl/index.php?p=1_29_Jubileuszowa-konferencja-Prawa-Asekuracyjnego-

Wróć