Konferencja Europeizacja Prawa Spółek Poznań, 14 Iv 2011

Kancelaria była partnerem merytorycznym konferencji naukowej “Europeizacja Prawa Spółek”, która odbyła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza  w Poznaniu, w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Na konferencji prelekcję pod tytułem “Wybrane problemy publicznej subskrypcji akcji w świetle dyrektywy kapitałowej”, wygłosił mecenas Tomasz Sójka.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share