NOWA MONOGRAFIA NAUKOWA AUTORSTWA PARTNERÓW SMM LEGAL

W ostatnim czasie na rynku naukowej literatury prawniczej, nakładem Wolters Kluwer ukazała się pozycja pod red. naukową partnera zarządzającego SMM Legal prof. UAM dra hab. Tomasza Sójki pt. "Cywilnoprawna ochrona inwestorów korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym".

Publikacja ta skierowana jest przede wszystkim do firm inwestycyjnych oraz inwestorów. Bardzo wnikliwie traktuje o ochronie inwestorów, zwłaszcza tych nieprofesjonalnych, korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym w świetle przepisów zarówno prawa polskiego jak i europejskiego. W gronie autorów oprócz prof. Sójki znajdziemy też dwóch kolejnych partnerów SMM Legal: prof. UAM dra hab. Macieja Mataczyńskiego oraz dra hab. Rafała Sikorskiego. Zapraszamy do lektury.

Wróć