Nowa Monografia Naukowa Autorstwa Partnerów Smm Legal

Publikacja ta skierowana jest przede wszystkim do firm inwestycyjnych oraz inwestorów. Bardzo wnikliwie traktuje o ochronie inwestorów, zwłaszcza tych nieprofesjonalnych, korzystających z usług maklerskich na rynku kapitałowym w świetle przepisów zarówno prawa polskiego jak i europejskiego. W gronie autorów oprócz prof. Sójki znajdziemy też dwóch kolejnych partnerów SMM Legal: prof. UAM dra hab. Macieja Mataczyńskiego oraz dra hab. Rafała Sikorskiego. Zapraszamy do lektury.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share