OPINIA PARTNERA SMM LEGAL PROF. ORLICKIEGO W RZECZPOSPOLITEJ

W dzisiejszym dodatku Prawo co dnia Rzeczpospolitej [Rzeczpospolita z 22.09.2016 r. nr 222 (10555)] ukazała się opinia Partnera SMM Legal Prof. UAM dra hab. Marcina Orlickiego w związku z Wyrokiem Sądu Najwyższego w sprawie tzw. niedoubezpieczenia, czyli zmniejszania przez firmy ubezpieczeniowe odszkodowania, odpowiednio do zaniżonej wartości ubezpieczonej rzeczy, mimo że mieści się w kwocie ubezpieczenia.

Prof. Orlicki podkreślił, że Sąd Najwyższy nakazał szczególną dbałość o interesy konsumentów, którzy zwykle nie rozumieją konieczności rzetelnego szacowania wartości ubezpieczonego mienia i właściwego ustalania sumy ubezpieczenia oraz nie spodziewają się redukcji odszkodowania wskutek niedoubezpieczenia. Prof. Orlicki podkreślił też pożyteczność uczciwego zastosowania reguły proporcji dla konsumentów, umożliwiającej ubezpieczanie ich interesów na wiele sposobów.

Artykuł dostępny jest pod niniejszym adresem

://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/309219932-SN-rozstrzygnal-problem-tzw-niedoubezpieczenia-czyli-zmniejszania-przez-firmy-ubezpieczeniowe-odszkodowania.html#ap-2

Wróć