Opinia Partnera Smm Legal Prof. Orlickiego W Rzeczpospolitej

Prof. Orlicki podkreślił, że Sąd Najwyższy nakazał szczególną dbałość o interesy konsumentów, którzy zwykle nie rozumieją konieczności rzetelnego szacowania wartości ubezpieczonego mienia i właściwego ustalania sumy ubezpieczenia oraz nie spodziewają się redukcji odszkodowania wskutek niedoubezpieczenia. Prof. Orlicki podkreślił też pożyteczność uczciwego zastosowania reguły proporcji dla konsumentów, umożliwiającej ubezpieczanie ich interesów na wiele sposobów.

Artykuł dostępny jest pod niniejszym adresem

:http://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/309219932-SN-rozstrzygnal-problem-tzw-niedoubezpieczenia-czyli-zmniejszania-przez-firmy-ubezpieczeniowe-odszkodowania.html#ap-2

Limitations raise questions. We provide answers.
Share