Audyt prawno-finansowy (due diligence)

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowych badaniach kondycji prawno-finansowej spółek.

Przeprowadzone badanie i sporządzany na jego podstawie raport obejmuje m.in.

  • analizę dokumentacji korporacyjnej spółki (m.in. umów, statutów, regulaminów zarządu i rady nadzorczej, uchwał organów spółki),
  • analizę dokumentacji pracowniczej (m.in. regulaminów, układów zbiorowych, zarządzeń wewnętrznych, umów o pracę i kontraktów menedżerskich)
  • analizę dokumentacji handlowej, zawartych umów, stosowanych ogólnych wzorców umownych,
  • analizę struktury udziałowej i powiązań kapitałowych,
  • analizę stanu prawnego posiadanych przez spółkę nieruchomości,
  • analizę posiadanych przez spółkę patentów, zezwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych,
  • analizę postępowań sądowych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych, których spółka jest uczestnikiem,
  • analizę sytuacji finansowej spółki z uwzględnieniem sprawozdań finansowych, dokumentacji księgowej, wierzytelności i zobowiązań publiczno- i prywatnoprawnych,
  • wskazanie potencjalnych ryzyk finansowych i gospodarczych dla spółki i członków zarządu,
  • wskazanie i zaprojektowanie szczegółowych rozwiązań mających na celu poprawę i zabezpieczenie sytuacji spółki.

Kancelaria współpracuje w tym zakresie z doświadczonymi biegłymi rewidentami i doradcami podatkowymi.

Dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami zagranicznymi Kancelaria przeprowadza również badania spółek zagranicznych i doradza przy międzynarodowych transakcjach w zakresie fuzji i przejęć.

Wróć

OSOBA KONTAKTOWA

Aleksander Czech

aleksander.czech@smmlegal.pl