dr Agnieszka Sztoldman

Agnieszka Sztoldman. Adwokat. Senior Associate.

Doktor nauk prawnych, adwokat, prawnik procesowy z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu sporów oraz doradztwie z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji i prawa gospodarczego. W SMM Legal współkieruje Praktyką Własności Intelektualnej i Konkurencji.

Od 2011 r. wspiera klientów wiodących kancelarii polskich oraz międzynarodowych w sprawach związanych z ochroną praw własności przemysłowej i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji. Jest specjalistką we własności intelektualnej i w kwestiach regulacyjnych w sektorze farmaceutycznym oraz biotechnologicznym. Doradza też w zagadnieniach związanych z reklamą produktów leczniczych oraz suplementów diety, obrotem produktami leczniczymi, refundacją oraz produktami granicznymi. Jej doświadczenie obejmuje pracę z klientami z branż: farmaceutycznej, chemicznej, TMT, FMCG, retail oraz energetycznej.

Dr Agnieszka Sztoldman jest autorką ponad 50 publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego w tym pierwszej w Europie monografii w całości analizującej wyjątek Bolara w prawie patentowym. Jest absolwentką prawa oraz doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego (styczeń 2017 r.). Wykłada prawo własności intelektualnej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracuje w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim.