Gabriel Kluczkowski

Gabriel Kluczkowski. Assistant.

Student prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doświadczenie zdobywał m.in. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Infrastruktury, kancelarii komorniczej oraz w Uniwersyteckiej Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UKSW, w której w roku akademickim 2018/2019 pełni funkcję Prezesa.

Interesuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, w szczególności prawem zobowiązań i prawem handlowym.

Posługuje się językiem angielskim.